Junta directiva

        


RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

El president de la Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana no percep cap retribució econòmica per el desenvolupament de les seues funcions en el transcurs de la temporada 2020-2021

De la mateixa manera, cap membre de la Junta Directiva percep remuneració alguna por l'exercici del seu càrrec en el transcurso de la temporada 2020-2021. 


 

­