Mushing


TARIFES

La llicència federativa de competició de mushing 100€


ASSEGURANCES

La companyia asseguradora es MGC Mutua. Nº de póliza: 221213-01/P2386

Condicions particulars

Segur de responsabilitat civil


ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT

Protocol de actuació en cas de accidents

Condicions generals


 

 


­