FUNCIONS PÚBLIQUES

Les Federacions Esportives Espanyoles son entitats sense ánim de lucre que desenvolupen activitats propies del seu govern, administració, organització i reglamentació, de les especialitats esportives que corresponen a cadasquna de les seues modalitats esportives, amb la coordinació i tutela del Conselleria d'educació, investigació, cultura i esport exercicen funcions públiques de caracter administratiu.

Funcions públiques de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.


DOCUMENTACIÓ ASSEMBLES

2018

Convocatòria assemblea general ordinària 22 juny 2018

Convocatòria assemblea general extraordinària 22 juny 2018

Quadre oficial de tarifes,taxes i quotes 2018-19

Convocatòria assemblea general extraordinària del 15 de decembre de 2018

2019

Convocatòria assemblea general ordinària 25 de febrer 2019

Convocatòria assemblea general ordinària 17 de juny 2019

Convocatòria assemblea general extraordinària 17 de juny 2019

2020

Convocatòria assemblea general ordinària 23 d'abril de 2020


ACTES DE LES ASSEMBLEES

2014

Acta assemblea general extraordinària octubre 2014

Acta assemblea general extraordinària novembre 2014

2015

Acta assemblea general ordinària 2015

2016

Acta assamblea general ordinària 2016

Acta assemblea general extraordinària 2016

2017

Acta assemblea general ordinària 2017

Acta assemblea general extraordinària 12 de juny 2017

Acta assemblea general extraordinària 23 de novembre 2017

2018

Acta assemblea general extraordinaria 22 juny 2018

Acta assemblea general ordinaria 22 juny 2018

Acta assemblea general extraordinària del 15 de decembre de 2018

2019

Acta assemblea general ordinària del 25 de febrer de 2019

Acta assemblea general ordinària 17 de juny 2019

Acta assemblea general extraordinària 17 de juny 2019

2020

Acta assemblea general ordinària 23 de abril 2020


 RETRIBUCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

El president de la Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana no rep cap retribució econòmica per l'exercici de les seues funcions.

De la mateixa manera, cap membre de la Junta Directiva rep remuneració alguna per l'exercici del seu càrrec.


 

­